ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Bij de belastingaangifte zijn giften en donaties voor een aantrekkelijker tarief aftrekbaar.
Klik hier voor meer informatie over de ANBI regelgeving van de belastingdienst.

Doneren

Voor de gegevens klik op de links:

Naam: Stichting Heimdall
RSIN: 808450682
IBAN: NL39RABO0316140201

Contact gegevens (pdf)
Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden (pdf)
Beleidsplan (pdf)
Beloningsbeleid (pdf)
De doelstelling (pdf)
Uitgeoefende activiteiten (pdf)
Financiele verantwoording inclusief balans(pdf)
Jaarbeleidsplan(pdf)
Beloningssysteem(pdf)
Statuten(pdf)

Standaardformulier publicatierecht