Stichting Heimdall

Stichting Heimdall
Op initiatief van Henny Werner en Jos Divendal is op 24 mei 1985 de Stichting Heimdall opgericht. Heimdall is een organisatie, die aan volwassen mensen met een verstandelijke beperking, een kleinschalige woon- , leef- en werkgemeenschap aanbiedt met de daarbij behorende zorg. Voor inwonende begeleiders is het werk voor Heimdall een levensdoel geworden. Onder de stichting valt een tweetal projecten, te weten De Maartensplaets (aan de Arnhemsestraat in Leuvenheim), De Pothof, een initiatief op maat. Daarnaast wordt er thuisbegeleding geboden aan iemand die zelfstandig woont.
In ons boek meer informatie over onze manier van wonen en werken.

De Stichting anno 2022
De stichting vormt nog steeds de overkoepelende basis. Een aantal keren per jaar komen de inwonend begeleiders samen om met elkaar te spreken over het beleid van de stichting. Daarnaast is er een Raad van Toezicht. Een drietal keer per jaar komen ze samen om te spreken over nieuw beleid en de stand van zaken.

Toekomstperspectief
De stichting heeft een stevig fundament. Bewoners wonen voor langere tijd in onze huizen. Ook blijven medewerkers voor lange tijd werken. De verwachting is dat de stichting bestaansrecht heeft voor de toekomst. Het leven met bewoners en werken met inwonend begeleiders is nog steeds een haalbare manier van werken.

Klachtenregeling
De stichting is aangesloten bij Klachtenportaal zorg. Klik hier voor het klachtenreglement en de geschillenregeling. Deze formele regeling is beschikbaar voor personeel en vrijwilligers die betrokken zijn bij de stichting.

Privacyreglement
Lees in de bijlage ons privacyreglement. We proberen er zoveel mogelijk aan te doen dat vertrouwelijke gegevens zo zorgvuldig mogelijk bewaard worden.

Klik op de foto om het boek te bekijken.

Geschiedenis
Op initiatief van Henny Werner en Jos Divendal is op 24 mei 1985 de Stichting Heimdall opgericht. Heimdall is een organisatie, die aan volwassen mensen met een verstandelijke beperking, een kleinschalige woon- , leef- en werkgemeenschap aanbiedt met de daarbij behorende zorg.

In ons boek meer informatie over onze manier van wonen en werken.Het begin

Henny Werner en Jos Divendal trouwen in augustus 1972. Het toekomstbeeld dat beiden voor ogen hebben, begint enige vorm te krijgen. Een jaar later komt dochter Aline ter wereld. Het paar heeft zich daarnaast laten inschrijven bij de William Schrikker Voogdij Stichting als aspirant adoptief gezin voor een kind met een handicap. In 1974 komt de 4-jarige Anneke bij hen wonen en eind van dat jaar wordt dochter Siska geboren. Als in december 1975 het acht maanden oude pleegdochtertje Mara bij de Divendallen komt wonen, is het gezin compleet. Henny en Jos Divendal hebben vanaf hun huwelijk de deur opengezet voor twee verstandelijke gehandicapte jonge mannen van 23 en 24 jaar. Ruud en Bertus komen elke maand een weekend logeren, waarbij de Divendallen optreden als gastgezin.
In 1977 krijgen de plannen van het paar enige vorm. De familie heeft een onderkomen in een eengezinswoning in de Arnhemse nieuwbouwwijk Elderveld. Het is de wens van het tweetal om Ruud en Bertus een vaste plek te bieden in hun huis, maar daarvoor is de ruimte te krap. Henny en Jos treden in overleg met de buren en Woningstichting Arnhem. Er komt een oplossing in de vorm van het beschikbaar stellen van een tweede woning.


Verhuizing
Middels een kleine verbouwing worden de huizen met elkaar verbonden en op 1 september 1978 komen Ruud en Bertus in het gezin wonen. Het kost beide jonge mannen enige tijd om te wennen aan hun nieuwe woonomgeving, want het langdurig leven in een zorginstelling heeft zijn sporen nagelaten.
Begin jaren tachtig maken Jos en Henny Divendal de balans op. Hoe is de situatie. Er is een gezin met twee kinderen met een beperking, twee gezonde kinderen en inmiddels drie volwassen mannen met een verstandelijke beperking. De belangstelling van Jos en Henny voor de antroposofische heilpedagogiek is groeiende.
Al vrij snel na de verhuizing wordt gezocht naar een naam voor het huis aan de Gravenstraat. Het wordt de naam Heimdall. Deze naam komt uit de verhalen van de Noorse mythologie.
Er ontstaan contacten met buurtbewoners en plaatselijke winkeliers en ‘Heimdall’ wordt opgenomen in het dorp. De rol die Henny en Jos hierin spelen is een heel belangrijke. Integreren gaat niet vanzelf, daar moet initiatief voor worden genomen.

Ontwikkeling
In het najaar van 1984 wordt een bijeenkomst belegd met allen die het project een warm hart toedragen. Daar wordt besloten om een stichting op te richten, die het project financieel moet gaan dragen. Er worden statuten opgesteld en bestuursleden gezocht. Op 24 mei 1985 ziet de Stichting Pleegzorg voor Volwassenen het levenslicht.

Vanaf 2007 is de Stichting Heimdall georganiseerd volgens het Raad van Toezichtmodel.

Overlijden
In 2007 is Bertus Bakker overleden. Hij heeft vanaf 1978 bij Henny en Jos gewoond.
Ruud en Bertus waren nauw met elkaar verbonden. Ze zijn door het lot, altijd samen geweest. Ze hadden ook altijd samen een slaapkamer.
Ruud heeft de draad goed opgepakt maar had het zeker nog over Bertus.
In 2020 is Ruud naar de Zorgboerderij verhuisd in leuvenheim. Hij kwam zeker met regelmaat bij Henny en Jos om te logeren.
Ruud werd ouder en deed het allemaal wat rustiger aan.
In het najaar van 2021 kwam Corona in zijn leven. Hij was hier erg ziek van en is hier uiteindelijk aan overleden.
Hij heeft 43 jaar binnen de stichting gewoond. Hij is begraven in hetzelde graf als Bertus. Nu zijn ze weer samen.

Voor de verdere geschiedenis: klik op de foto van het boek. .